bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Przedsiębiorcy (z dnia: 14.11.2011, zmiana z dnia 27.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja danych
 • Budżet 2011 (z dnia: 23.11.2011, zmiana z dnia 02.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja uchwał RGT XIII/117/2011 i XIII/118/2011 z 30 listopada 2011 r. (msopala)
 • Budżet 2011 (z dnia: 02.12.2011, zmiana z dnia 23.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zarz VI/136/2011 - inf o budżecie za I pół - publikacja (msopala)
 • Budżet 2012 (z dnia: 02.12.2011, zmiana z dnia 22.12.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja uchwał RIO VIII/421/10/11, S.O.VIII/426-1/6/11, S.O.VIII/429-1/10/11 - (ms)
 • Budżet 2012 (z dnia: 22.12.2011, zmiana z dnia 06.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja zarz. WGT nr VI/12/2012 i VI/13/2012 (msopala)
 • Budżet 2011 (z dnia: 23.12.2011, zmiana z dnia 05.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  UCHWAŁA NR XIV/136/2011 RGT z dnia 29-12-2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok - publikacja
 • Budżet 2011 (z dnia: 05.01.2012, zmiana z dnia 05.01.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  zmiany WPF - uchw. RGT XIV/135/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29-12-2011 r. - publikacja
 • Budżet 2012 (z dnia: 06.02.2012, zmiana z dnia 08.02.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja uchw. budżet. na 2012 i WPF z 30-01-2012 r. (msopala)
 • Budżet 2012 (z dnia: 08.02.2012, zmiana z dnia 06.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  RIO nr SO.VIII/426-3/8/12 i RIO nr SO.VIII/426-2/12/12 - publikacja (msopala)
 • Budżet 2012 (z dnia: 06.03.2012, zmiana z dnia 26.03.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano opinie RIO
 • Budżet 2012 (z dnia: 26.03.2012, zmiana z dnia 00.00.0000)
  powód wprowadzenia zmiany:
 • Budżet 2012 (z dnia: 26.03.2012, zmiana z dnia 04.04.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja zm budżetu z 26-03-2012
 • Przedsiębiorcy (z dnia: 27.03.2012, zmiana z dnia 07.01.2016)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja linków (ms)
 • Budżet 2012 (z dnia: 04.04.2012, zmiana z dnia 04.04.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja uchw. RGT nr XVII/157/2012
 • Budżet 2012 (z dnia: 04.04.2012, zmiana z dnia 04.04.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja uchw. RGT nr XVIII/175/2012
 • Budżet 2012 (z dnia: 04.04.2012, zmiana z dnia 04.05.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja sprawozdania za 1 kw. - msopala (4-05-2012)
 • Budżet 2012 (z dnia: 04.05.2012, zmiana z dnia 01.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja uchwał RGT XIX/183/2012 i XIX/184/2012
 • Budżet 2012 (z dnia: 01.06.2012, zmiana z dnia 26.06.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publik. uchwał RGT XX/199 i 200/2012 - zmiany WPF oraz uchw. budżet.
 • Budżet 2012 (z dnia: 26.06.2012, zmiana z dnia 26.07.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja sprawozdań do RIO - 2 kw 2012
 • Uchwały (z dnia: 12.07.2012, zmiana z dnia 07.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja uchwał XXI Sesji RGT z 31-07-2012 r.
 • Budżet 2012 (z dnia: 26.07.2012, zmiana z dnia 07.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja dok z 31-07-2012 r. - uchwała o zmianie budżetu oraz zmianie WPF - XXI Sesja RGT
 • Uchwały (z dnia: 07.08.2012, zmiana z dnia 01.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  XXII Sesja Rady Gminy Tarnów - publikacja uchwał
 • Budżet 2012 (z dnia: 07.08.2012, zmiana z dnia 31.08.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja Uchwał RIO nr S.O.VIII/420/19/2012 i nr S.O.VIII/420/20/2012
 • Budżet 2012 (z dnia: 05.09.2012, zmiana z dnia 25.09.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała RIO nr S.O.VIII/422/16/2012 - publikacja
 • Budżet 2012 (z dnia: 25.09.2012, zmiana z dnia 01.10.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Publikacja Uchwał RGT nr XXII/224 i 225/2012 - ms


Opublikował: ugt ugt
Ostatnia zmiana: 25.09.2012
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 22.03.2011
Dokument oglądany razy: 88 716