bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 25.09.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: informacja z wyk. budżetu za 3 kw 2019 + uzupeł uchwał o zmianie budżetu (12-11-2019 ms)

Budżet 2019

 
Budżet 2019

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r.
Zmiany uchwały budżetowej

- UCHWAŁA NR VI/73/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r.

- UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r.

- UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 stycznia 2019 r.Wieloletnia Prognoza Finansowa

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r.


Zmiany WPF

- UCHWAŁA NR VI/74/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r.

- UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r.

- Zarządzenie nr VIII/27/2019 Wójta Gminy Tarnów z dnia 30 stycznia 2019 r.

- UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 stycznia 2019 r.
Projekty

- Projekt budżetu na 2019 r. - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VII/150/2018 z 14 listopada 2018 r.

- Projekt WPF na lata 2019-27- Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VII/151/2018 z 14 listopada 2018 r.
Opinie RIO

- Uchwała S.O.VII-422/37/19 w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2019 r. z 24 września 2019 r.

- Uchwała S.O.VII-420/7/19 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego

- Uchwała S.O.VII-426-3/5/19 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów

- Uchwała S.O.VII-426-3/5/19 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej 2019 r.

- Uchwała S.O.VII-421/21/18 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r. z dnia 10 grudnia 2018 r.

- Uchwała S.O.VII-426/1/14/18 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r. z dnia 10 grudnia 2018 r.

- Uchwała S.O.VII-429-1/26/18 w sprawie opinii do projektu uchwały WPF z dnia 10 grudnia 2018 r.
Sprawozdania

- 1 kw.

- 2 kw
Informacje

- 1 kw

- 2 kw - ZARZĄDZENIE Nr VIII/144/2019 z dnia 8 lipca 2019 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 25.09.2019
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 19.11.2018
Dokument oglądany razy: 1 708