bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VIII Sesja Rady Gminy Tarnów - 7 sierpnia 2019 r.

 
UCHWAŁA NR VIII/109/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR VIII/110/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Koszycach Małych

UCHWAŁA NR VIII/111/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR VIII/112/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR VIII/113/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na aktualizację opracowanej dokumentacji technicznej oraz realizację inwestycji

UCHWAŁA NR VIII/114/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - dla osób bezdomnych z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VIII/115/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu SENIOR+ w Nowodworzu

UCHWAŁA NR VIII/116/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. msc. Zgłobice

UCHWAŁA NR VIII/117/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania stypendów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VIII/118/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVIII/325/2013 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych

UCHWAŁA NR VIII/119/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

UCHWAŁA NR VIII/120/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: utworzenia Żłobka Publicznego w Woli Rzędzińskiej i nadania mu statutu

UCHWAŁA NR VIII/121/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR VIII/122/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenia do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych o należnościach pieniężnych Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VIII/123/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2019-2027Opublikował: Klaudiusz Dzik
Ostatnia zmiana: 13.01.2020
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 12.08.2019
Dokument oglądany razy: 915