bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VIII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 roku


UCHWAŁA NR VIII/66/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-20


UCHWAŁA NR VIII/67/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011r.


UCHWAŁA NR VIII/68/2011
Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na wykonanie ścieżki rowerowej przy d. powiat. 1350K w Koszycach Małych przy ul. Wolskiej


UCHWAŁA NR VIII/69/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp.z o.o.


UCHWAŁA NR VIII/70/2011
Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne w czasie przekraczającym podstawę programową


UCHWAŁA NR VIII/71/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR VIII/72/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR VIII/73/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: MPZP w części miejscowości Koszyce Wielkie


UCHWAŁA NR VIII/74/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP w częsci miejscowości Łękawka


UCHWAŁA NR VIII/75/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników


UCHWAŁA NR VIII/76/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz ich wysokościOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 762