bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VI Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 roku


UCHWAŁA NR VI/32/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Tarnów oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania


UCHWAŁA NR VI/33/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Wielkie


UCHWAŁA NR VI/34/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich


UCHWAŁA NR VI/35/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia zmiany MPZP w części miejscowości Zbylitowska Góra


UCHWAŁA NR VI/36/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie:udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Porębie Radlnej


UCHWAŁA NR VI/37/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym p.w. Podwyższenia Św. krzyża w Zbylitowskiej Górze


UCHWAŁA NR VI/38/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na realizację zadań z zakresu grobownictwa wojennego na terenie gminy Tarnów


UCHWAŁA NR VI/39/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.


UCHWAŁA NR VI/40/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia stawki opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem albo zarządzającym jest Gmina Tarnów


UCHWAŁA NR VI/41/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania Planu Gospodarki Odpadami w Gminie Tarnów w latach 2009-2010


UCHWAŁA NR VI/42/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: przyjęcia raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w Gminie Tarnów w latach 2009-2010


UCHWAŁA NR VI/43/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ogólnodostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Łękawce


UCHWAŁA NR VI/44/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej


UCHWAŁA NR VI/45/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki


UCHWAŁA NR VI/46/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr V/27/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, a także określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.


UCHWAŁA NR VI/47/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie Tarnów


UCHWAŁA NR VI/48/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020


UCHWAŁA NR VI/49/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok


UCHWAŁA NR VI/50/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: ogólnodostępności placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Porębie RadlnejOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 611