bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XLIX Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 roku


UCHWAŁA NR XLIX/485/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2010 r.
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/486/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólna realizację zadania


UCHWAŁA NR XLIX/487/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zzaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizację zadania pn. "Rewitalizacja centrum wsi Zawada w otoczeniu zabytkowego kościoła z XV wieku na szlaku architektury drewnianej”


UCHWAŁA NR XLIX/488/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zawarcia umowy na wspólna realizację zadania


UCHWAŁA NR XLIX/489/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na rozwiązanie Stowarzyszenia Powiatów i Gmin leżących na terenie zlewni Dunajec


UCHWAŁA NR XLIX/490/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: utworzenia odrębnego okręgu głosowania


UCHWAŁA NR XLIX/491/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizacje zadania w miejscowości Wola Rzędzińska


UCHWAŁA NR XLIX/492/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 na realizacje zadania w miejscowości Poręba Radlna


UCHWAŁA NR XLIX/493/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania finansowego przekraczającego rok budżetowy 2010 a


UCHWAŁA NR XLIX/494/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej i zawarcia wspólnego porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XLIX/495/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: akceptacji zawartego porozumienia na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XLIX/496/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Tarnowcu
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/497/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości - działki nr 885 położonej w Zbylitowskiej Górze
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/498/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: zawarcia aneksów do porozumień na wspólną realizację zadań


UCHWAŁA NR XLIX/499/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze Koszyc Małych w obrębie ul. Wesołej, Nowej, Pogodnej i Źródlanej w zakresie zmian układu komunikacyjnego w rejonie działek nr 275/2 i 274/3
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/500/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Biała
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/501/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Błonie
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/502/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Jodłówka-Wałki
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/503/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Małe
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/504/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Koszyce Wielkie
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/505/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Łękawka
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/506/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Nowodworze
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/507/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Poręba Radlna
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/508/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Radlna
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/509/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Tarnowiec
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/510/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/511/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zawada
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/512/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zbylitowska Góra
Załącznik


UCHWAŁA NR XLIX/513/2010 Rady Gminy Tarnów z dnia 20 września 2010 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice
ZałącznikOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 05.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 05.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 632