bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXII Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 roku


UCHWAŁA NR XXII/188/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2008 r.


UCHWAŁA NR XXII/189/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystapienia Gminy Tarnów do SRIL Leder+ z siedzibą w Skrzyszowie oraz udzielenia pełnomocnictwa


UCHWAŁA NR XXII/190/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy na 2007 rok


UCHWAŁA NR XXII/191/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów na obszarze miejscowości Wola Rzędzińska


UCHWAŁA NR XXII/192/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej


UCHWAŁA NR XXII/193/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: komunalizacji mienia


UCHWAŁA NR XXII/194/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkoły Podstawowej i Publicznego Przedszkola w Koszycach Małych
Załącznik


UCHWAŁA NR XXII/195/2008 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 kwietnia 2008 r. w sprawie: nadania statutu Zespołowi Szkół Publicznych w Koszycach Wielkich
ZałącznikOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 09.07.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 09.07.2012
Dokument oglądany razy: 2 247