bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet 2011

 

 

Uchwała budżetowa na rok 2011 (Uchwała Rady Gminy Tarnów IV/24/2011 z dnia 25 stycznia 2011 r.)Zmiany Uchwały Budżetowej

- UCHWAŁA NR XIV/136/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

- UCHWAŁA NR XIII/118/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

- UCHWAŁA NR XII/99/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

- UCHWAŁA NR X/80/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 sierpnia 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

- UCHWAŁA NR IX/78/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

- UCHWAŁA NR VIII/67/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

- UCHWAŁA NR VII/64/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 24 maja 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 rok

- UCHWAŁA NR V/49/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.

- UCHWAŁA NR V/31/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 luty 2011 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r.Opinie RIO

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/421/3/10 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budzetowej Gminy Tarnów na 2011 r. z dnia 3 grudnia 2010 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/426-1/3/10 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2011z dnia 3 grudnia 2010 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/429-1/3/10 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów z dnia 3 grudnia 2010 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/426-3/7/11 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2011 r. oraz S.O.VIII/426-2/7/11 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie: opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminu Tarnów

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/423/17/11 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Tarnów

- Uchwała RIO nr SO.VIII/420/12/2011 z dnia 30-06-2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego

- Uchwała RIO nr SO.VIII/420/22/2011 z dnia 8-07-2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie

- Uchwała RIO nr SO.VIII/420/24/2011 z dnia 8-07-2011 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/422/15/11 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Tarnów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze z dnia 28 września 2011 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/420/42/2011 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej zaciągniętej w WFOŚiGW w Krakowie z dnia 8 listopada 2011 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/423/4/12 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2011 r. wraz z informacją o stanie mienia Gminy Tarnów z dnia 12 kwietnia 2012 r.Sprawozdania RIO

- 1kw. 2011 r.

- 2 kw. 2011 r.

- 3 kw. 2011 r.

- 4 kw. 2011 r.Dokumenty

- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020 - UCHWAŁA Rady Gminy Tarnów NR XIV/135/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2011 r.

- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020 - UCHWAŁA Rady Gminy Tarnów NR XIII/117/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 30 listopada 2011 r.

- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020 - UCHWAŁA Rady Gminy Tarnów NR XII/98/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2011 r.

- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020 - UCHWAŁA Rady Gminy Tarnów NR XI/98/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2011 r.

- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020 - UCHWAŁA Rady Gminy Tarnów NR IX/77/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 lipca 2011 r.

- Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2011-2020 - UCHWAŁA Rady Gminy Tarnów NR VIII/66/2011 Rady Gminy Tarnów z dnia 28 czerwca 2011 r.


Informacje

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2011 r. - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/136/2011 z 29 sierpnia 2011 r.

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2011 r. - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/33/2012 z 16 marca 2012 r.

- Informacja o stanie mienia za 2011 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 27.04.2012
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 20.04.2011
Dokument oglądany razy: 6 742