bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet Gminy Tarnów 2013

 

Projekt Budżetu

Projet budżetu Gminy Tarnów na 2013 r.

Uzasadnienie do projektuUchwała Budżetowa na 2013 r. 

-Budżet Gminy Tarnów 2013 r.- UCHWAŁA NR XXV/274/2012 Rady  Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012 r.Zmiany do uchwały budżetowej

- UCHWAŁA NR XXVII/299/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 22 marca 2013 r.

- UCHWAŁA NR XXVIII/317/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2013 r.

- UCHWAŁA NR XXX/340/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 lipca 2013 r.

- UCHWAŁA NR XXXI/356/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 września 2013 r.

- UCHWAŁA NR XXXII/358/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 października 2013 r.

- UCHWAŁA NR XXXIII/371/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r.

- UCHWAŁA NR XXXIV/382/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. Opinie RIO

- Uchwała RIO nr SO.VIII-423/4/14 w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2013 r. wraz z informacją o stanie mienia z 1 kwietnia 2014 r.

- Uchwała RIO nr SO.VIII-420/34/2013 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej z dnia 12 listopada 2013 r.

- Uchwała RIO nr SO.VIII-420/33/2013 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej z dnia 12 listopada 2013 r.

- Uchwała RIO nr SO.VIII-422/8/2013 w sprawie opinii przedłożonej przez Wójta Gminy Tarnów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2013 r. z 12 września 2013 r.

- Uchwała RIO nr SO.VIII-420/22/2013 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej z dnia 4 września 2013 r.

- Uchwała RIO VIII/420/23/2013 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego z dnia 20 sierpnia 2013 r.

- Uchwała RIO VIII/420/15/2013 w sprawie opinii o mozliwości spłaty przez Gminę Tarnów pożyczki długoterminowej z dnia 18 czerwca 2013 r.

- Uchwała RIO nr VIII/426-2/9/13 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów z 31 stycznia 2013 r.

- Uchwała RIO nr VIII/426-3/5/13 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r. z 31 stycznia 2013 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/421/13/2012 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2013 r. z dnia 12 grudnia 2012 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/429-1/13/2012 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów z dnia 12 grudnia 2012Wieloletnie Prognozy FInansowe

- Uchwała nr XXXIV/381/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013 -2024

- Uchwała nr XXXIII/370/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013 -2024

- Uchwała nr XXXII/357/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 października 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-24

Uchwała nr XXXI/355/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 12 września 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-24

Uchwała nr XXX/339/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-24

- Uchwała nr XXVIII/316/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-22

- Uchwała nr XXVII/298/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2013-22

- Uchwała nr XXV/273/2012 Rady Gminy Tarnów z dnia 31 grudnia 2012 r.Sprawozdania do RIO

- 1 kw.

- 2 kw.

- 3 kw. 

- 4 kw.Informacje i sprawozdania z wykonania budżetu

- Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/66/2013 z 31 maja 2013 r.

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za pierwsze półrocze 2013 roku - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/108/2013 z 20 sierpnia 2013 r.

- Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Tarnów za IV kwartał 2013 roku. (Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/9/2014 z 28 stycznia 2014 r.)

- Sprawozdanie z wykonania Budżetu Gminy Tarnów za 2013 r. (Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/30/2014 z 11 marca 2014 r.)

- Informacja o  wykonaniu Budżetu Gminy Tarnów za 2013 r. - publikacja(Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/38/2014 z 31 marca 2014 r.)Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 03.12.2014
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 03.12.2012
Dokument oglądany razy: 7 259