bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Wersje archiwalne: Ochrona środowiska

Wersja z dnia: 29.05.2019
Powód wprowadzenia zmian: ustawa oczyszczalnie - publikacja (13-01-2020 ms)

Wersja z dnia: 15.10.2018
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja - śmieci (29-05-2019 ms)

Wersja z dnia: 12.09.2017
Powód wprowadzenia zmian: zmiana linku (ms)

Wersja z dnia: 23.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: Wniosek o odbiór azbestu z posesji - uzupełnienie (ms)

Wersja z dnia: 22.06.2017
Powód wprowadzenia zmian: poprawa linków (23-06-2017 ms)

Wersja z dnia: 10.03.2017
Powód wprowadzenia zmian: poprawa linków (22-06-2017 ms)

Wersja z dnia: 10.02.2017
Powód wprowadzenia zmian: informacje dot. oczyszczalni ścieków (10-03-2017 ms)

Wersja z dnia: 06.10.2016
Powód wprowadzenia zmian: Plan Gospodarki Niskoemisjyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-23 - publikacja (10-02-2017 ms)

Wersja z dnia: 10.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja - regulamin utrzymania porządku

Wersja z dnia: 09.05.2016
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja o programy z 26-04-2016 (10-05-2016 ms)

Wersja z dnia: 29.02.2016
Powód wprowadzenia zmian: przydomowe oczyszczalnie/przepompownie - aktualizacja (9-05-2016 ms)

Wersja z dnia: 12.11.2015
Powód wprowadzenia zmian: zmiany w oczyszczalniach - aktualizacja (29-02-2016 ms)

Wersja z dnia: 28.08.2015
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja linków

Wersja z dnia: 06.02.2014
Powód wprowadzenia zmian: aktualizacja - wniosek o usuwanie drzew

Wersja z dnia: 04.09.2013
Powód wprowadzenia zmian: dodanie pisma dot. sprawozdawczości (6-02-2014 ms)

Wersja z dnia: 19.08.2013
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja Wniosku o wykonanie dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz ich zagospodarowania

Wersja z dnia: 25.07.2013
Powód wprowadzenia zmian: Aktualizacja linków

Wersja z dnia: 12.06.2013
Powód wprowadzenia zmian: WNIOSEK - zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie nieczystości ciekłych - publikacja (25-07-2013 ms)

Wersja z dnia: 13.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja wzorów nowych dekl i nowych uchwał śmieciowych (12-06-2013 ms)

Wersja z dnia: 13.02.2013
Powód wprowadzenia zmian: deklaracja śmieciowa - publikacja (13-02-2013 ms)

Wersja z dnia: 10.08.2012
Powód wprowadzenia zmian: Publikacja Regulaminu utrzymania czystości z 2012 r oraz uchwał śmieciowych (13-02-2013 ms)

Wersja z dnia: 02.05.2012
Powód wprowadzenia zmian: Uchw. XXI/216/2012 RGT z dnia 31-07-2012 r. w sprawie: zm. Reg. utrz. porządku i czystości - publikacja

Wersja z dnia: 11.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: publikacja uch dot. dofinansowania przydomowych oczyszcz. ścieków

Wersja z dnia: 03.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: publikacja SR-I.313.3.15.2011 (dot. akumulat. i bat.) - msopala

Wersja z dnia: 03.01.2012
Powód wprowadzenia zmian: formatowanie msopala)

Wersja z dnia: 24.03.2011
Powód wprowadzenia zmian: Informacja o obowiązku uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - publikacja (msopala)