bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 16.02.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Ogłoszenie o naborze wniosków i członków GKR (3-03-2017 ms)

Rewitalizacja Gminy Tarnów

Podstawowe informacje o rewitalizacji
Konsultacje społeczne w dniach 07.01.2017 r. do 06.02.2017 r.

Informacja o konsultacjach

Projekt uchwały RG

Raport z diagnozy (wer. 3)

Mapy

Raport z konsultacji społecznych
Nabór na projekty rewitalizacyjne

Zaproszenie do zgłaszania propozycji projektów rewitalizacyjnych

Wniosek o umieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2020 - zadania inwestycyjne

Wniosek o umieszczenie projektu w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2020 - zadania społecznePodsumowanie konsultacji społecznych  23-11-2016 -23-12-2016

Uwagi zgłaszane na etapie konsultacji

Mapy - obszary

Raport z konsultacji społecznych  
Ankiety do wypełnienia:

FORMULARZ KONSULTACJI projektu uchwał: o wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów, w sprawie zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022 - ankieta do wypełnienia (format Word/Libre Office)

Formularz konsultacji -wersja online - Google docs


Ankieta - Diagoza pogłębiona-obszar-zdegradowany-i-rewitalizacji (wer. Word)
Dokumenty:

UCHWAŁA NR XXV/281/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 13 luty 2017 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów.

UCHWAŁA NR XXV/282/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 13 luty 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016-22

UCHWAŁA NR XXI/244/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały

UCHWAŁA NR XIX/227/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIX/228/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego

RAPORT (wer. 2) z diagnozy służącej wyznaczeniu obszarów zdegradowanych Gminy Tarnów wraz z uzasadnieniem i rekomendacją terenów do objęcia Gminnym Programem Rewitalizacji - Projekt (11-2016 )

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszru zdegradowanego (11-2016)
Projekt w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022

Zasady wyznaczania składu Komitetu Rewitalizacyjnego Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-2022 oraz zasady jego działania - Projekt

Ogłoszenie o rewitalizacji Wójta Gminy Tarnów - zaproszenie do konsultacji

USTAWA z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015.1777)
Dane adresowe:

tel: 14 688 01 16 

e-mail: rewitalizacja(małpa)gmina.tarnow.plOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 16.02.2017
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 20.06.2016
Dokument oglądany razy: 3 423