bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Rejestr zmian

Rejestr zmian - dodatkowe zbiorcze zestawienie wszystkich modyfikowanych dokumentów.
 • Budżet 2019 (z dnia: 07.02.2019, zmiana z dnia 03.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja uchwał z 21-02-2019 (ms)
 • Budżet 2019 (z dnia: 03.03.2019, zmiana z dnia 20.03.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała S.O.VII-420/7/19 - publikacja (20-03-2019 ms)
 • Budżet 2019 (z dnia: 20.03.2019, zmiana z dnia 17.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja uchwał z 10-04-2019 (17-04-2019 ms)
 • Budżet 2019 (z dnia: 17.04.2019, zmiana z dnia 23.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja sprawozdań za 1 kw 2019 (23-04-2019 ms)
 • Budżet 2019 (z dnia: 23.04.2019, zmiana z dnia 25.04.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  informacja za I kw (25-04-2019 ms)
 • Budżet 2019 (z dnia: 25.04.2019, zmiana z dnia 22.07.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  sprawozdania za 2 kw - publikacja (22-07-2019 ms)
 • Budżet 2019 (z dnia: 22.07.2019, zmiana z dnia 08.08.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  ZARZĄDZENIE Nr VIII/144/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. - publikacja (8-08-2019 ms)
 • Budżet 2019 (z dnia: 08.08.2019, zmiana z dnia 25.09.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała S.O.VII-422/37/19 - publikacja (25-09-2019 ms)
 • Budżet 2019 (z dnia: 25.09.2019, zmiana z dnia 12.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  informacja z wyk. budżetu za 3 kw 2019 + uzupeł uchwał o zmianie budżetu (12-11-2019 ms)
 • Budżet 2019 (z dnia: 12.11.2019, zmiana z dnia 22.11.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uchwały z 14-11-2019 (22-11-2019 ms)
 • Budżet 2020 (z dnia: 22.11.2019, zmiana z dnia 19.12.2019)
  powód wprowadzenia zmiany:
  opinie rio z 16-12-2019 (19-12-2019 ms)
 • Budżet 2020 (z dnia: 19.12.2019, zmiana z dnia 29.01.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  budżet 2020 + wpf (publikacja - ms - 27-01-2020)
 • Budżet 2020 (z dnia: 29.01.2020, zmiana z dnia 18.02.2020)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Uchwała Nr S.O.-VII-426-2/32/20 - publikacja (18-02-2020 ms)
 • 2010 (z dnia: 21.01.2011, zmiana z dnia 13.06.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • SIOS (z dnia: 21.03.2011, zmiana z dnia 24.03.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja
 • Skład (z dnia: 21.03.2011, zmiana z dnia 22.05.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja RGT na BIP - zmiana z linku
 • Dowody osobiste (z dnia: 24.03.2011, zmiana z dnia 26.06.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiany w NIP - aktualizacja (26-06-2013 ms)
 • Budżet 2011 (z dnia: 20.04.2011, zmiana z dnia 28.04.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  dodanie opinii RIO
 • Kadencja 2010-14 (z dnia: 14.06.2011, zmiana z dnia 12.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja nazwisk msopala
 • Kadencja 2010-14 (z dnia: 12.08.2011, zmiana z dnia 12.08.2011)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano OM Dyr. przedszkoli
 • Kadencja 2010-14 (z dnia: 12.08.2011, zmiana z dnia 19.07.2012)
  powód wprowadzenia zmiany:
  publikacja oświadczeń za 2011 r. - zmiana linków
 • Kadencja 2010-14 (z dnia: 19.07.2012, zmiana z dnia 12.08.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Dodano oświadczenie majątkowe Bernadetty Maguda
 • Skład (z dnia: 22.05.2013, zmiana z dnia 29.05.2014)
  powód wprowadzenia zmiany:
  uzupełnienie składu
 • Dowody osobiste (z dnia: 26.06.2013, zmiana z dnia 01.07.2013)
  powód wprowadzenia zmiany:
  Zmiana formularzy meldunkowych - linków i nazw (1-07-2013 ms)
 • Dowody osobiste (z dnia: 01.07.2013, zmiana z dnia 27.02.2015)
  powód wprowadzenia zmiany:
  aktualizacja w związku ze zmianami na 1-03-2015 (27-02-2015 ms)


Opublikował: ugt ugt
Ostatnia zmiana: 01.07.2013
Podpisał: ugt ugt
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 22.03.2011
Dokument oglądany razy: 108 146