bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

XXVI Sesja Rady Gminy Tarnów z dnia 1 lutego 2013 r.
UCHWAŁA NR XXVI/285/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia o współpracy

UCHWAŁA NR XXVI/286/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w cz. miejscowości Poręba Radlna

UCHWAŁA NR XXVI/287/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

UCHWAŁA NR XXVI/288/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVI/289/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVI/290/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady gminy Tarnów na 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/291/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zmiany regulaminu utrzymania porządku i czystości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVI/292/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVI/293/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

UCHWAŁA NR XXVI/294/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie Gminy Tarnów w 2013 r.

UCHWAŁA NR XXVI/295/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa

UCHWAŁA NR XXVI/296/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVI/297/2013 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań

Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 04.02.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 04.02.2013
Dokument oglądany razy: 3 204