bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Budżet Gminy Tarnów 2012Uchwała Budżetowa

Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2012 r. - Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XV/145/2012 z 30 stycznia 2012 r.Zmiany do uchwały budżetowej

- Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXV/272/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

- Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXIV/266/2012 z dnia 4 grudnia 2012 r.

- Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXIII/247/2012 z dnia 30 października 2012 r.

- Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXII/225/2012 z dnia 25 września 2012 r.

- Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XXI/207/2012 z 31 lipca 2012 r.

- Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XX/200/2012 z 19 czerwca 2012 r.

- Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XIX/184/2012 z 25 maja 2012 r.

-  Uchwała Rady Gminy Tarnów nr XVIII/176/2012 z 29 marca 2012 r.Projekty Budżetu

Projekt Budżetu Gminy Tarnów na 2012 r. - zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/181/2011 z dnia 14 listopada 2011 r.

Zmiana do projektu Uchwały Budżetowej - Zarz. Wójta Gminy Tarnów nr VI/12/2012 z 20 stycznia 2012 r.

Zmiana do projektu Uchwały Budżetowej - Zarz. Wójta Gminy Tarnów nr VI/13/2012 z 27 stycznia 2012 r.Opinie RIO

- Uchwała RIO nr VIII/423/12/13 w sprawie opini o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2012 r. z 23 kwietnia 2013 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/422/16/2012 w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Tarnów informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012 r. z dnia 18 września 2012 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/420/20/2012 w sprawie opinii o możliwości spłaty przez Gminę Tarnów pozyczek długoterminowych zaciąganych w WFOŚiGW w Krakowie z dnia 21 sierpnia 2012 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/420/19/2012 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania spłaty przez Gminę Tarnów kredytu długoterminowego z dnia 21 sierpnia 2012 r.

- Uchwała RIO nr SO.VIII/426-3/8a/12 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r. z dnia 9 marca 2012 r.

- Uchwała RIO nr SO.VIII/426-2/12a/12 w sprawie opinii o prawidłowośći planowanej kwoty długu Gminy Tarnów z dnia 9 marca 2012 r.

- Uchwała RIO nr SO.VIII/426-3/8/12 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej  Gminy Tarnów na 2012 r. z dnia 2 marca 2012 r.

- Uchwała RIO nr SO.VIII/426-2/12/12 w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Tarnów z dnia 2 marca 2012 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/421/10/11 w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budzetowej Gminy Tarnów na 2012 r. z dnia 12 grudnia 2011 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/426-1/6/11 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2012 r. z dnia 12 grudnia 2011 r.

- Uchwała RIO nr S.O.VIII/429-1/10/11 w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tarnów z dnia 12 grudnia 2011 r.Sprawozdania do RIO

- 1 kw

- 2 kw

- 3 kw

- 4 kwWieloletnie prognozy finansowe

- Uchwała RGT nr XXV/271/2012 z 31 grudnia 2012 r.

- Uchwała RGT nr XXIV/265/2012 z 4 grudnia 2012 r.

- Uchwała RGT nr XXIII/246/2012 z 30 październik 2012 r. 

- Uchwała RGT nr XXII/224/2012 z 25 września 2012 r.

- Uchwała RGT nr XXI/206/2012 z 31 lipca 2012 r.

- Uchwała RGT nr XX/199/2012 z 19 czerwca 2012 r.

- Uchwała RGT nr XIX/183/2012 z 25 maja 2012 r.

- Uchwała RGT nr XVIII/175/2012 z 29 marca 2012 r. 

- Uchwała RGT nr XV/144/2012  z 30 stycznia 2012 r.

- Uchwała RGT nr XVII/157/2012 z 29 lutego 2012 r.Sprawozdania:

- Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Tarnów za I półrocze 2012 r - Zarządzenie Wójta Gminy Tarnów nr VI/121/12 z 24 sierpnia 2012 r.

- Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Tarnów za 2012 rok - Zarządzenie Nr VI/32/13 Wójta Gminy Tarnów z dnia 27 marca 2013 r.Informacja

- Informacja o stanie mienia Gminy Tarnów za 2012 r.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 22.08.2013
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 02.12.2011
Dokument oglądany razy: 7 413