bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 03.10.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: uchwały z 14-11-2019 (22-11-2019 ms)

VIII Kadencja Rady Gminy Tarnów (2018-23)

 

UCHWAŁA NR I/1/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/2/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/3/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji ds. Rodziny Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/4/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Samorządu Mieszkańców Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/5/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji budownictwa, Gospodarki Komunalnej, Wodnej i Ochrony Środowiska Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/6/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Budżetu, Rolnictwa i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/7/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/8/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/9/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/10/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów

 

UCHWAŁA NR II/11/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR II/12/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR II/13/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: wyrażenia opinii na temat przyznania uprawnień do bezpłatnych przejazdów autobusami tarnowskiej komunikacji miejskiej dla weteranów, członków Stowarzyszenia Kombatantów Misji Pokojowych ONZ

UCHWAŁA NR II/14/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2019 r.

UCHWAŁA NR II/15/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

UCHWAŁA NR II/16/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2018-26

 

UCHWAŁA NR III/17/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR III/18/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2018-26

UCHWAŁA NR III/19/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. - Uchwała Budżetowa na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/20/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: WPF na lata 2019-27

UCHWAŁA NR III/21/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie:zniesienia części ochrony z pomnika przyrody

>UCHWAŁA NR III/22/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia raportu z wykonania w latach 2016-17 Programu Ochrony Środowiska w Gminie Tarnów - Aktualizacja 2016-20

UCHWAŁA NR III/23/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR III/24/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdzaiałania Narkomanii na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/25/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 r.

UCHWAŁA NR III/26/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR III/27/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/28/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/29/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/30/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/31/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/32/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/33/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/34/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR III/35/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem

UCHWAŁA NR IV/36/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR IV/37/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia  24 stycznia 2019 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2019-26


UCHWAŁA NR V/38/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/39/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2019 - 27

UCHWAŁA NR V/40/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR V/41/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/42/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR V/43/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli nie wymienionych w art. 43 ust. 3 ustawy Karta nauczyciela, nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych.

UCHWAŁA NR V/44/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom i placówkom niepublicznym oraz publicznym niezaliczanym do sektora finansów publicznych, funkcjonującym na terenie Gminy Tarnów, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania

UCHWAŁA NR V/45/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie - remont wyposażenia kościoła parafialnego w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR V/46/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w projekcie mpzp

UCHWAŁA NR V/47/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w części miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR V/48/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR V/49/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR V/50/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR V/51/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumień na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR V/52/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Tarnowiec

UCHWAŁA NR V/53/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR V/54/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejscowości Nowodworze

UCHWAŁA NR V/55/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR V/56/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody

UCHWAŁA NR V/57/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tarnów na lata 2019-23

UCHWAŁA NR V/58/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w składa Gminnego Zasobu Mieszkaniowego

UCHWAŁA NR V/59/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR V/60/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/61/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: przyjęcia programu osłonowego dla programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -23 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/62/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach realizacji wieliletniego  programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 -23 w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/63/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

UCHWAŁA NR V/64/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: odpłatności za pobyt w dziennym domu SENIOR+ w Nowodworzu

UCHWAŁA NR V/65/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

UCHWAŁA NR V/66/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR V/67/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: określenia zasad realizowania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej

UCHWAŁA NR V/68/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: ustalenia maksymalnej wielkości pożyczek udzielanych przez Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR V/69/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR V/70/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR V/71/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR V/72/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu i rozchodów budżetu w 2019 r.


UCHWAŁA NR VI/73/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR VI/74/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletnie Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027 r.

UCHWAŁA NR VI/75/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji udzielanych publicznym i niepublicznym; przedszkolom, innym formom wychowania przedszkolnego, szkołom, w tym szkołom podstawowym, w których zorganizowano oddział przedszkolny i placówkom prowadzomym na terenie Gminy Tarnów dla których organem prowadzącym są inne niż Gmina tarnów osoby prawne i fizyczne, a także trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania. 

UCHWAŁA NR VI/76/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów.

UCHWAŁA NR VI/77/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie tarnów w 2019 roku.

UCHWAŁA NR VI/78/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia darowizny prawa własności nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR VI/79/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXIV/369/2017 RGT z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Tarnów, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.

UCHWAŁA NR VI/80/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadania pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR VI/81/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej tzw. Na Szpic w miejscowości Jodłówka - Wałki

UCHWAŁA NR VI/82/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VI/83/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi.

UCHWAŁA NR VI/84/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokośći opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR VI/85/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o

UCHWAŁA NR VI/86/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2019 roku

UCHWAŁA NR VI/87/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w 2019 roku.

UCHWAŁA NR VI/88/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

UCHWAŁA NR VI/89/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości.

UCHWAŁA NR VI/90/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych w Gminie TarnówUCHWAŁA NR VII/91/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2019 r.

UCHWAŁA NR VII/92/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2019-2027 r.

UCHWAŁA NR VII/93/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wotum zaufania

UCHWAŁA NR VII/94/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.

UCHWAŁA NR VII/95/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: udzielenia absolutorium

UCHWAŁA NR VII/96/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: uchwalenia raportu z realizacji zadań "Programu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Tarnów w latach 2016-18"

UCHWAŁA NR VII/97/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UCHWAŁA NR VII/98/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UCHWAŁA NR VII/99/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

UCHWAŁA NR VII/100/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w msc. Zgłobice

UCHWAŁA NR VII/101/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR VII/102/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację porozumienia na wspólną realizację zadań z Gminą Pleśna

UCHWAŁA NR VII/103/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację porozumienia na wspólną realizację zadań z Woj. Małopolskim

UCHWAŁA NR VII/104/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. wniesienia aportu rzeczowego do TW Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR VII/105/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków

UCHWAŁA NR KI-411/178/19 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie z dnia 10 lipca 2019 r. znak sprawy: KI-43-175/47/19

UCHWAŁA NR VII/106/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: dokonania zmian w projekcie mpzp

UCHWAŁA NR VII/107/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR VII/108/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

 

UCHWAŁA NR VIII/109/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR VIII/110/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Koszycach Małych

UCHWAŁA NR VIII/111/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR VIII/112/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR VIII/113/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie na aktualizację opracowanej dokumentacji technicznej oraz realizację inwestycji

UCHWAŁA NR VIII/114/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia - dla osób bezdomnych z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VIII/115/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w dziennym domu SENIOR+ w Nowodworzu

UCHWAŁA NR VIII/116/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. msc. Zgłobice

UCHWAŁA NR VIII/117/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: przyjęcia Regulaminu udzielania stypendów Wójta Gminy Tarnów dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VIII/118/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany uchwały XXVIII/325/2013 w sprawie wydzielonych rachunków dochodów w oświatowych jednostkach budżetowych

UCHWAŁA NR VIII/119/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

UCHWAŁA NR VIII/120/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: utworzenia Żłobka Publicznego w Woli Rzędzińskiej i nadania mu statutu

UCHWAŁA NR VIII/121/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR VIII/122/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wprowadzenia do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych o należnościach pieniężnych Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VIII/123/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2019-2027

 

UCHWAŁA NR IX/124/2019RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2019-2027

UCHWAŁA NR IX/125/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 r.

UCHWAŁA NR IX/126/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: wyboru ławników do orzekania w SR i SO w Tarnowie

UCHWAŁA NR IX/127/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Białej

UCHWAŁA NR IX/128/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR IX/129/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR IX/130/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR IX/131/2019 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2019 r. w sprawie: w sprawie zmiany uchwały nr VIII/120/2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r. w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Woli Rzędzińskiej i nadania mu statutu.Opublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 03.10.2019
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 23.11.2018
Dokument oglądany razy: 1 035