bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

VII Kadencja Rady Gminy Tarnów (2014-18)

 

UCHWAŁA NR I/1/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/2/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/3/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania składu osobowego komisj stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/4/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/5/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: upoważnienia Wiceprzewodniczących Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR I/6/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR II/7/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2014-24

UCHWAŁA NR II/8/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2014 r.

UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 grudnia 2014 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Tarnów na lata 2015-24

UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 grudnia 2014 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/11/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków na ternie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR III/12/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego  odprowadzania ścieków na ternie m. Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR III/13/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR III/14/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii na temat wyznaczenia aglomeracji Tarnów

UCHWAŁA NR III/15/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP w cz. m. Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR III/16/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/17/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 r.

UCHWAŁA NR III/18/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zawadzie

UCHWAŁA NR III/19/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łękawce

UCHWAŁA NR III/20/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR III/21/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

UCHWAŁA NR III/22/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnów

UCHWAŁA NR III/23/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR III/24/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR III/25/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR III/26/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR IV/27/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 11 luty 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum Nr 4 w Zespole Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze oraz zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR IV/28/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 11 luty 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR IV/29/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 11 luty 2015 r. w sprawie: zamiaru przekazania prowadzenia osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Błoniu

UCHWAŁA NR IV/30/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 11 luty 2015 r. w sprawie: zamiaru przekazania prowadzenia osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR IV/31/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 11 luty 2015 r. w sprawie: zamiaru przekazania prowadzenia osobie fizycznej lub osobie prawnej Szkoły Podstawowej w Łękawce

UCHWAŁA NR IV/32/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 11 luty 2015 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR IV/33/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 11 luty 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR IV/34/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 11 luty 2015 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/35/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Publicznych w Zbylitowskiej Górze 

UCHWAŁA NR V/36/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 4 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR V/37/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: likwidacji Publicznego Przedszkola w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR V/38/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Błoniu

UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR V/40/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zamiaru likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce

UCHWAŁA NR V/41/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów na pokrycie deficytu oraz rozchodów budżetu na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/42/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany WPF

UCHWAŁA NR V/43/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/44/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr III/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. dot. GPPiRPA Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR V/45/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie w kościele parafialnym w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR V/46/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie - remont wyposażenia zakrystii w kościele parafialnym w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR V/47/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR V/48/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań

UCHWAŁA NR V/49/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań

UCHWAŁA NR V/50/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań

UCHWAŁA NR V/51/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gm. Tarnów a Woj. Małopolskim

UCHWAŁA NR V/52/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Koszyce Małe

UCHWAŁA NR V/53/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy we wsi Zgłobice

UCHWAŁA NR V/54/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości

UCHWAŁA NR V/55/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR V/56/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR V/57/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR V/58/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR V/59/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Tarnów w 2015 r.

UCHWAŁA NR V/60/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: wyznaczenia inkasentów

UCHWAŁA NR V/61/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Powiatem Tarnowskim na organizację doskonalenia zawodowego i doradztwa metodycznego

UCHWAŁA NR V/62/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi Komitetu Protestacyjnego w Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR V/63/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR V/64/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR VI/65/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych CAK Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VI/65/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych CAK Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VI/66/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych GBP Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VI/67/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 r.

UCHWAŁA NR VI/68/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 r.

UCHWAŁA NR VI/69/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR VI/70/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR VI/71/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia pożyczki na zadanie "Budowa kanalizacji w miejscowości Poręba Radlna i Łękawka - II etap"

UCHWAŁA NR VI/72/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Tarnowskiego

UCHWAŁA NR VI/73/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmiany WPF

UCHWAŁA NR VI/74/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: uchwalenia MPZP w cz. m. Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR VI/75/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

UCHWAŁA NR VI/76/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/77/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego na realizację projektu "Pierwszy dzwonek"

UCHWAŁA NR VII/78/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany WPF

UCHWAŁA NR VII/79/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/80/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie:przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji

UCHWAŁA NR VII/81/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/82/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie:ustalenie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/83/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: stosowania zwolnień z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR VII/84/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR VII/85/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie:wniesienie aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów sp. z o.o.

UCHWAŁA NR VII/86/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie udziału w prawie własności nieruchomości położonej w Łękawce

UCHWAŁA NR VII/87/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Białej

UCHWAŁA NR VII/88/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia darowizny

UCHWAŁA NR VII/89/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXIX/457/2014 Rady Gminy Tarnów z dnia 5 września 2014 r. dotyczącej ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

UCHWAŁA NR VII/90/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych gimnazjów

UCHWAŁA NR VII/91/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: udzielenia i rozliczenia dotacji dla szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych szkół podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji

UCHWAŁA NR VII/92/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Tarnów w 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/93/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

UCHWAŁA NR VII/94/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: deklaracji dalszego członkostwa Gminy Tarnów w Stowarzyszeniu Zielony Pierścień Tarnowa - LGD

UCHWAŁA NR VII/95/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie: wyrażenia opinii do projektu uchwały w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym

UCHWAŁA NR VIII/96/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie: utworzenia obwodu głosowania w Domu Pomocy Społecznej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR VIII/97/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce lub zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Tarnów.

UCHWAŁA NR VIII/98/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 lipca 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały nr V/48/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 25 marca 2015r dotyczącej wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR IX/99/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

UCHWAŁA NR IX/100/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/101/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie przekazania środków na Fundusz Wsparcia Policji

UCHWAŁA NR IX/102/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: nadania imienia Publicznemu Gimnazjum nr 2 w Tarnowcu

UCHWAŁA NR IX/103/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: określenia rodzaju dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ich zagospodarowania oraz wysokości opłat za te usługi

UCHWAŁA NR IX/104/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP w cz. miejscowości Zgłobice

UCHWAŁA NR IX/105/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR IX/106/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR IX/107/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR IX/108/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR IX/109/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR IX/110/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

UCHWAŁA NR IX/111/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wyboru ławników

UCHWAŁA NR IX/112/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR IX/113/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: w sprawie zmiany w uchwale dotyczącej podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

UCHWAŁA NR IX/114/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR IX/115/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 września 2015 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR X/116/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

UCHWAŁA NR X/117/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR X/118/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1393 K Ciężkowice - Jastrzębia - Zdonia w miejscowościach Kąśna Dolna, Kąśna Górna, km 1+900,01 - 3+944; remont drogi powiatowej nr 1393K w m, Ciężkowice km 0+000 - 0+100" na zasadach partnerstwa z Powiatem Tarnowskim oraz udzielenia pomocy finansowej na jego realizację.

UCHWAŁA NR X/119/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Tarnowskim na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa oraz remont drogi gminnej nr 201557K, 201558K 201570K w miejscowości Radlna i Poręba Radlna Gmina Tarnów km 0+000 - km 1+200"

UCHWAŁA NR X/120/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie:  uchwalenia rocznego "Programu Współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016"

UCHWAŁA NR X/121/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały nr 111/16/2015 z dnia 30 stycznia 2015 r dotyczącej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Tarnów na 2015 rok.

UCHWAŁA NR X/122/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR X/123/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Małopolskiemu

UCHWAŁA NR X/124/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR X/125/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR X/126/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR X/127/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: nadania nazwy ulicom położonym w miejscowości Tarnowiec

UCHWAŁA NR X/128/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Tarnów do Stowarzyszenia "Tarnowska Organizacja Turystyczna"

UCHWAŁA NR XI/129/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

UCHWAŁA NR XI/130/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR XI/131/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/132/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

UCHWAŁA NR XI/133/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek rolny

UCHWAŁA NR XI/134/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości

UCHWAŁA NR XI/135/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: określenia wzorów formularzy deklaracji, informacji oraz załączników na podatek leśny

UCHWAŁA NR XI/136/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Tarnów na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

UCHWAŁA NR XI/137/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XI/138/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

UCHWAŁA NR XI/139/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Błoniu

UCHWAŁA NR XI/140/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR XI/141/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie: likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej w Łękawce

UCHWAŁA NR XII/142/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2015-25

UCHWAŁA NR XII/143/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/144/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tarnów na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XII/145/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/146/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie:Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/147/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 r.

UCHWAŁA NR XII/148/2015 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie: uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Tarnów na lata 2015-21.

UCHWAŁA NR XIII/149/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIII/150/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów w miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XIII/151/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

UCHWAŁA NR XIII/152/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały nr XIV/120/2007 Rady Gminy Tarnów z dnia 27 września 2007 r. w sprawie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka

UCHWAŁA NR XIII/153/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie:rozpatrzenia zarzutów p. Agnieszki Węglińskiej, p. Piotra Rybskiego i p. Dariusza Cholewy dot. umowy dzierżawy nieruchomości w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XIII/154/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia MPZP w części miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XIII/155/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIII/156/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIII/157/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie:uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów w 2016 r.

UCHWAŁA NR XIII/158/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania, a także wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

UCHWAŁA NR XIII/159/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola, szkoły podstawowej i gimnazjum posiadających obwód, prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

UCHWAŁA NR XIII/160/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad przyznawania diet sołtysom oraz określenia ich wysokości

UCHWAŁA NR XIV/161/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XIV/162/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/163/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego

UCHWAŁA NR XIV/164/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwałyXII/147/2015 w sprawie GPPiRPA

UCHWAŁA NR XIV/165/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XIV/166/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XIV/167/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w części miejscowości Zgłobice i Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XIV/168/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie - remont wyposażenia kościoła parafialnego w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XIV/169/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Tarnów w 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/170/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zawadzie

UCHWAŁA NR XIV/171/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XIV/172/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody nabycie nieruchomości położonej w Radlnej

UCHWAŁA NR XIV/173/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Koszycach Małych

UCHWAŁA NR XIV/174/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: nadania tytułu honorowego obywatela Gminy Tarnów Panu Michaelowi Leierowi

UCHWAŁA NR XIV/175/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA NR XIV/176/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego

UCHWAŁA NR XIV/177/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego

UCHWAŁA NR XIV/178/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnów

UCHWAŁA NR XIV/179/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XIV/180/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XIV/181/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zasady udzielania dotacji celowej na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

UCHWAŁA NR XIV/182/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: aktualizacji wieloletniego programu gospodarowania zasobem mieszkaniowym Gminy Tarnów na lata 2012-17

UCHWAŁA NR XV/183/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XV/184/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XV/185/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: zciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie

UCHWAŁA NR XV/186/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Tarnów na lata 2016-20

UCHWAŁA NR XV/187/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej w formie pomocy rzeczowej, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, zasiłków okresowych oraz celowych.

UCHWAŁA NR XV/188/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: przyjęcia "Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Tarnów na lata 2016-24"

UCHWAŁA NR XV/189/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: likwidacji Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

UCHWAŁA NR XV/190/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XV/191/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XV/192/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: uchwalenia rapotu z wykonania Programu Ochrony Środowiska w Gminie Tarnów w latach 2013-14 z uwzględnieniem roku 2015

UCHWAŁA NR XV/193/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: przyjęcia "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Tarnów - aktualizacja na lata 2016-20"

UCHWAŁA NR XV/194/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwienia 2016 r. w sprawie: przyjęcia "Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Tarnów na lata 2016-23"

UCHWAŁA NR XVII/195/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/196/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/197/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: ustalenia cen za korzystanie z cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Tarnów oraz za usługi świadczone na tych cmentarzach

UCHWAŁA NR XVII/198/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XVII/199/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XVIII/200/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2016-25

UCHWAŁA NR XVIII/201/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/202/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpiecznia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w Zawadzie - etap V

UCHWAŁA NR XVIII/203/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XVIII/204/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. miejscowości Zgłobice

UCHWAŁA NR XVIII/205/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: zmiany nazwy części ulicy w miejscowości Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XVIII/206/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Radlna

UCHWAŁA NR XVIII/207/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XVIII/208/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do TW

UCHWAŁA NR XVIII/209/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Małych

UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

UCHWAŁA NR XIX/211/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r. 

UCHWAŁA NR XIX/212/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XIX/213/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR XIX/214/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Błoniu

UCHWAŁA NR XIX/215/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Nowodworzu

UCHWAŁA NR XIX/216/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XIX/217/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XIX/218/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XIX/219/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody naz zbycie nieruchomości położonej w Białej

UCHWAŁA NR XIX/220/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zawadzie


UCHWAŁA NR XIX/221/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Tarnów w części miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XIX/222/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Tarnów w części miejscowości Zgłobice.

UCHWAŁA NR XIX/223/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: przyjęcie zadań z zakresu administracji rządowej dot. utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIX/224/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia

UCHWAŁA NR XIX/225/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

UCHWAŁA NR XIX/226/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Tarnów.

UCHWAŁA NR XIX/227/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XIX/228/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacyjnego

UCHWAŁA NR XIX/229/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

UCHWAŁA NR XIX/230/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Tarnów oraz określenia granic ich obwodów.

UCHWAŁA NR XIX/231/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXXIII/376/2013 Rady Gminy Tarnów z dnia 10 grudnia 2013 r .

UCHWAŁA NR XIX/232/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów” oraz nadania jej statutu.

UCHWAŁA NR XIX/233/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmiany w Statucie Gminy Tarnów.

UCHWAŁA NR XIX/234/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 września 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi

UCHWAŁA NR XX/235/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia opinii na temat wyznaczenia aglomeracji Tarnów

UCHWAŁA NR XX/236/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

UCHWAŁA NR XX/237/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/238/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: ropatrzenia ponownej skargi

UCHWAŁA NR XX/239/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi p. Jana

UCHWAŁA NR XX/240/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: porozumienia odnośnie przyznania stypendium językowego im. Michaela Leier

UCHWAŁA NR XX/241/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: uchwalenia rocznego Programu współpracy Gminy Tarnów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publiczego na rok 2017

UCHWAŁA NR XX/242/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XX/243/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXI/244/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie: uchylenia uchwały

UCHWAŁA NR XXII/245/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/246/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały XII/147/2015 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2015 r. dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXII/247/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXII/248/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: upoważnienia Wójta Gminy Tarnów celem podjęcia negocjacji

UCHWAŁA NR XXII/249/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: obniżenia średniej ceny skupu żyta

UCHWAŁA NR XXII/250/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIII/251/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2025

UCHWAŁA NR XXIII/252/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/253/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXIII/254/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/255/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR XXIII/256/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: GPPiRPA na rok 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/257/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIII/258/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXIII/259/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XXIII/260/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotracji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych

UCHWAŁA NR XXIII/261/2016 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie: ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do 5 lat w prowadzonych przez Gminę Tarnów przedszkolach publicznych

UCHWAŁA NR XXIV/262/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXIV/263/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/264/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: udzielenie pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XXIV/265/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zasad przyznawania i wysokości diet radnych

UCHWAŁA NR XXIV/266/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Tarnów na lata 2015-23"

UCHWAŁA NR XXIV/267/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: wyrażania zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową na finansowanie wyprzedzające zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w miejscowości Jodłówka-Wałki" realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

UCHWAŁA NR XXIV/268/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Woj. Małopolskiemu

UCHWAŁA NR XXIV/269/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/270/2017RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/271/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXIV/272/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. miejsc. Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXIV/273/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXIV/274/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie:zmiany uchwały Nr XXIII/260/2016 Rady Gminy Tarnów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania

UCHWAŁA NR XXIV/275/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: upoważnienia Dyrektora Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli Gminy Tarnów do załatwiania spraw z zakresu dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.

UCHWAŁA NR XXIV/276/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXIV/277/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXIV/278/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

UCHWAŁA NR XXIV/279/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania taryf dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów, w miejscowości Jodłówka-Walki

UCHWAŁA NR XXIV/280/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 2 luty 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXV/281/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 13 luty 2017 r. w sprawie: wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji dla Gminy Tarnów.

UCHWAŁA NR XXV/282/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 13 luty 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016-22

UCHWAŁA NR XXVI/283/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 luty 2017 r. w sprawie: projektu dostosowania sieci szkół podtawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolengo

UCHWAŁA NR XXVI/284/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 luty 2017 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego dotyczącego profilaktyki zakażeń pneumokokowych w Małopolsce w 2017 roku.

UCHWAŁA NR XXVI/285/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 luty 2017 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Małopolsce w 2017 roku

UCHWAŁA NR XXVI/286/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 luty 2017 r. w sprawie: ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXVII/287/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXVII/288/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVII/289/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia, spłaty i zabezpieczenia kredytu długoterminowego

Uchwała nr XXVII/290/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała nr XXVII/291/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych w szkołach podstawowych posiadających obwód, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarnów

Uchwała nr XXVII/292/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: uchwalenia mpzp w cz. miejsc. Koszyce Wielkie, Koszyce Małe i Zgłobice

Uchwała nr XXVII/293/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Uchwała nr XXVII/294/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

Uchwała nr XXVII/295/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Woj. Małopolskim

Uchwała nr XXVII/296/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu

Uchwała nr XXVII/297/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

Uchwała nr XXVII/298/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Tarnowcu

Uchwała nr XXVII/299/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w Woli Rzędzińskiej

Uchwała nr XXVII/300/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Błoniu

Uchwała nr XXVII/301/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi

Uchwała nr XXVII/302/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie: Gminny Program Opieki nad zabytkami na lata 2017-20

UCHWAŁA NR XXVIII/303/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXVIII/304/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/305/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Tarnów p. Stanisławowi Petlicowi

UCHWAŁA NR XXVIII/306/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXVIII/307/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Tarnów na lata 2016-22

UCHWAŁA NR XXVIII/308/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Zgłobicach

UCHWAŁA NR XXVIII/309/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: połączenia samorządowych instytucji kultury

UCHWAŁA NR XXVIII/310/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: akceptacji porozumienia o ustanowieniu Klastra Energii Zielony Pierścień Tarnowa

UCHWAŁA NR XXVIII/311/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie: wniesienia aportu rzeczowego do Tarnowskich Wodociągów

UCHWAŁA NR XXX/312/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXX/313/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r.  w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXX/314/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/315/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium za 2016 r.

UCHWAŁA NR XXX/316/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażania zgody na zawarcie umowy pożyczki oraz ustanowienia zabezpieczenia w formie weksla „in blanco" wraz z deklaracją wekslową na finansowanie wyprzedzające zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Na Szpic w miejscowości Jodłówka-Wałki" realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXX/317/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w m. Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXX/318/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra - etap I

UCHWAŁA NR XXX/319/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w m. Poręba Radlna w pasie drogi gminnej nr 27 i 46

UCHWAŁA NR XXX/320/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w m. Nowodworze

 

UCHWAŁA NR XXXI/321/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXXI/322/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXI/323/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tarnów na lata 2016-22

UCHWAŁA NR XXXI/324/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXXI/325/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXI/326/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości

UCHWAŁA NR XXXI/327/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie: dopuszczenia zapłaty podatków, opłat i innych należności za pomocą instrumentu płatniczego

UCHWAŁA NR XXXII/328/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXXII/329/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXII/330/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Małych

UCHWAŁA NR XXXII/331/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w miejscowościach Zgłobice i Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XXXII/332/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. wniesienia aportu rzeczowego do TW Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR XXXIII/333/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXXIII/334/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/335/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia mpzp w cz. miejsc. Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXXIII/336/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie

UCHWAŁA NR XXXIII/337/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

UCHWAŁA NR XXXIII/338/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Chojnice

UCHWAŁA NR XXXIII/339/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia ZSP w Woli Rzędzińskiej w ośmioletnią Szkołę Podstawową nr 2 im. bł. E. Bojanowskiego w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXXIII/340/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia ZSP w Koszycach Wielkich w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. mjr. H. Sucharskiego w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XXXIII/341/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia ZSP w Tarnowcu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXXIII/342/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Porębie Radlnej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XXXIII/343/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej w ośmioletnią Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Woli Rzędzińskiej

UCHWAŁA NR XXXIII/344/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zbylitowskiej Górze w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXIII/345/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zgłobicach z Filią w Białej w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zgłobicach z Filą w Białej

UCHWAŁA NR XXXIII/346/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Zawadzie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Zawadzie

UCHWAŁA NR XXXIII/347/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu

UCHWAŁA NR XXXIII/348/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu

UCHWAŁA NR XXXIII/349/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu

UCHWAŁA NR XXXIII/350/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w Zgłobicach

UCHWAŁA NR XXXIII/351/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XXXIII/352/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: osiedlenia w Gminie Tarnów polskiej rodziny w celach repatriacji

UCHWAŁA NR XXXIII/353/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: uchwalenia statutu Młodzieżowej Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXIII/354/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXIII/355/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: ustalenia zasad zwrotu kosztów podróży służbowej sołtysów Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXIII/356/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXXIII/357/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Nowodworze

UCHWAŁA NR XXXIII/358/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w miejscowości Zbylitowska Góra - etap I

UCHWAŁA NR XXXIII/359/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Poręba Radlna w pasie drogi gminnej nr 27 i 46


UCHWAŁA NR XXXIV/360/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXXIV/361/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/362/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 2listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na przystąpienie do współpracy partnerskiej oraz wspólnej realizacji projektu pn: "Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski"

UCHWAŁA NR XXXIV/363/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-18

UCHWAŁA NR XXXIV/364/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXXIV/365/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. m. Zawada

UCHWAŁA NR XXXIV/366/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę uicekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnów w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXIV/367/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: oddania w dzierżawę kanalizacji sanitarnej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR XXXIV/368/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wynajem lokalu w Koszycach Małych

UCHWAŁA NR XXXIV/369/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia przystanków komunikacyjnych , których właścicielem jest Gmina Tarnów oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków

UCHWAŁA NR XXXIV/370/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: zmiany opieki programu nad zwierzętami bezdomnymi

UCHWAŁA NR XXXIV/371/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zamiany nieruchomości położonych w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXIV/372/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Jodłówka-Wałki

UCHWAŁA NR XXXIV/373/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXXIV/374/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: na zbycie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XXXIV/375/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie:obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego w 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/376/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/377/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXV/378/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania dotacji celowej na wymianę uicekologicznych źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Tarnów w ramach projektu finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

UCHWAŁA NR XXXVI/379/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025

UCHWAŁA NR XXXVI/380/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany w uchwale budżetowej Gminy Tarnów na 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/381/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. - Uchwała Budżetowa Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/382/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r.- WPF na lata 2018-26

UCHWAŁA NR XXXVI/383/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: GPPiRPA Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/384/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVI/385/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia dot. powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy "Zielona Przystań"

UCHWAŁA NR XXXVI/386/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: udzielenia i rozliczania dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym przedszkolom, innych form wsparcia, szkołom, 

UCHWAŁA NR XXXVI/387/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: dotacji dla przedszkoli niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne

UCHWAŁA NR XXXVI/388/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: uchwalenia wieloletniego programu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. na lata 2017-22

UCHWAŁA NR XXXVI/389/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: zawarcia porozumienia - Przebudowa skrzyżowania DK94g z DP1350K (ul. Zgłobicka, ul. Zbylitowskich)

UCHWAŁA NR XXXVI/390/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie:akceptacji porozumienia z Województwem Małopolskim na budowę zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim -zadanie nr 2 Euro VeIo 4 (EV4) od miejscowości Wola Batorska do miejscowości Jodłówka-Wałki.

UCHWAŁA NR XXXVI/391/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skarg

UCHWAŁA NR XXXVI/392/2017 RADY GMINY TARNÓW z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tarnów

 

UCHWAŁA NR XXXVII/393/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXVI/383/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. dot. GPPiRPA

UCHWAŁA NR XXXVII/394/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdań z działalności komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVII/395/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/396/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVII/397/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVII/398/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami

UCHWAŁA NR XXXVII/399/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce

UCHWAŁA NR XXXVII/400/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej przy drodze gminnej ul. Skotnik w m. Zbylitowska Góra - etap II

UCHWAŁA NR XXXVII/401/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XXXVII/402/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wspólną realizację zadań pomiędzy Gminą Tarnów a Woj. Małopolskim

UCHWAŁA NR XXXVII/403/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XXXVII/404/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łękawce

UCHWAŁA NR XXXVII/405/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Łękawce

UCHWAŁA NR XXXVII/406/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Błoniu

UCHWAŁA NR XXXVII/407/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Jodłówce-Wałkach

UCHWAŁA NR XXXVII/408/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXVII/409/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: udzielenia dotacji celowej - prace konserwatorskie w kościele w Zbylitowskiej Górze

UCHWAŁA NR XXXVII/410/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XXXVII/411/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XXXVII/412/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia, zabezpieczenia i spłaty kredytu długoterminowego dla Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVII/413/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/414/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 21 luty 2018 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026

UCHWAŁA NR XXXVIII/415/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego

UCHWAŁA NR XXXVIII/416/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji programu zdrowotnego

UCHWAŁA NR XXXVIII/417/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Gminą Miasta Tarnowa porozumienia dot. powierzenia realizacji zadania publicznego z zakresu kierowania do środowiskowego domu samopomocy

UCHWAŁA NR XXXVIII/418/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnych dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XXXVIII/419/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia mpzp w cz. miejsc. Zgłobice

UCHWAŁA NR XXXVIII/420/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi

UCHWAŁA NR XXXVIII/421/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XXXVIII/422/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w Zawadzie

UCHWAŁA NR XXXVIII/423/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejsc. Zbylitowska Góra i Koszyce Wielkie

UCHWAŁA NR XXXVIII/424/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: osiedlenia w Gminie Tarnów rodziny polskiego pochodzenia z Republiki Kazachstanu

UCHWAŁA NR XXXVIII/425/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: podziału Gminy Tarnów na stałe obwody głosowania

UCHWAŁA NR XXXVIII/426/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność GZI i GOPS

UCHWAŁA NR XXXVIII/427/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/428/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2018-26

 

UCHWAŁA NR XXXIX/429/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/430/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: udzielenia Wójtowi Gminy Tarnów absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/431/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały XXXVI/383/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany GPPiRPA GT na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/432/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w m. Zgłobice

UCHWAŁA NR XXXIX/433/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: nadania nazwy ulicy w m. Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XXXIX/434/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: utworzenia Publicznego Przedszkola w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XXXIX/435/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: rozpatrzenia ponownej skargi na działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i GOPS

UCHWAŁA NR XXXIX/436/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zaciągnięcia zobowiązania i zabezpieczenia pożyczki na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej nr 1371K relacji Tarnów-Wałki-Żukowice Stare w miejscowości Jodłówka-Wałki - III etap

UCHWAŁA NR XXXIX/437/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/438/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: zmiany WPF na lata 2018-26

UCHWAŁA NR XXXIX/439/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie: przyjęcia "Kodeksu Etyki Radnych Gminy Tarnów"

UCHWAŁA NR XL/440/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XL/441/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Tarnów na lata 2018 - 2026.

UCHWAŁA NR XL/442/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Tarnów

UCHWAŁA NR XL/443/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: uchwalenia zmiany mpzp w cz. miejsc. Wola Rzędzińska uchwalonego uchwałą XIX/221/2016 z dnia 29 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XL/444/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia przebiegu drogi gminnej w miejsc. Radlna

UCHWAŁA NR XL/445/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia maks. liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w mejscu sprzedaży na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XL/446/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Tarnów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

UCHWAŁA NR XL/447/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przekształcenia oddziału przedszkolengo w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej w Publiczne Przedszkole i powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radlnej

UCHWAŁA NR XL/448/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: przekształcenia oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Koszycach Wielkich w Publiczne Przedszkole i powołanie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XL/449/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki, oraz ustalenia opłaty za świadczenia udzielane w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

UCHWAŁA NR XL/450/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie: ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XLI/451/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Tarnów na lata 2018 -2026

UCHWAŁA NR XLI/452/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie: zmiany statutów Publicznego Przedszkola w Porębie Radlnej i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Porębie Radlnej oraz Publicznego Przedszkola w Koszycach Wielkich i Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Koszycach Wielkich

UCHWAŁA NR XLI/453/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie: ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych

 

UCHWAŁA NR XLII/454/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Tarnów na lata 2018 -2026

UCHWAŁA NR XLII/455/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/456/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych w miejscowości Zgłobice

UCHWAŁA NR XLII/457/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych w miejscowościach Koszyce Wielkie i Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XLII/458/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnów a Powiatem Tarnowskim

UCHWAŁA NR XLII/459/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Tarnów a Województwem Małopolskim na letnie i zimowe utrzymanie nawierzchni chodnika przy DW977 w miejscowości Tarnowiec

UCHWAŁA NR XLII/460/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: uchwalenia mpzp w cz. miejsc. Nowodworze

UCHWAŁA NR XLII/461/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: aktualności "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tarnów" i mpzp

UCHWAŁA NR XLII/462/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości położonej w Tarnowcu

UCHWAŁA NR XLII/463/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Wola Rzędzińska

UCHWAŁA NR XLII/464/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w miejscowości Zgłobice

UCHWAŁA NR XLII/465/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w miejscowości Koszyce Małe

UCHWAŁA NR XLII/466/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: osiedlenia w Gminie Tarnów rodziny polskiego pochodzenia z republiki Kazachstanu

UCHWAŁA NR XLII/467/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Gminie Tarnów.

UCHWAŁA NR XLII/468/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie dotacji w wyższej wysokości dla niesamorządowych przedszkoli i niesamorządowych szkół publicznych

UCHWAŁA NR XLIII/469/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XLIII/470/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

UCHWAŁA NR XLIII/471/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie udziału w prawie własności do nieruchomości

UCHWAŁA NR XLIII/472/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zawarcia porozumienia z Woj. Małopolskim

UCHWAŁA NR XLIII/473/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Miasta Tarnowa

UCHWAŁA NR XLIII/474/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia mpzp w cz. miejsc. Zbylitowska Góra

UCHWAŁA NR XLIII/475/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XLIII/476/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XLIII/477/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w statutach sołectw Gminy Tarnów

UCHWAŁA NR XLIII/478/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIII/479/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 26 września 2018 r. w sprawie: zmiany WPF Gminy Tarnów na lata 2018-26

UCHWAŁA NR XLIV/480/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Gminy Tarnów na 2018 r.

UCHWAŁA NR XLIV/481/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu dot. funkcjonowania Dziennego Domu "Senior+" w ramach wieloletniego programu "Senior+" na lata 2015-2020 edycja 2018

UCHWAŁA NR XLIV/482/2018 RADY GMINY TARNÓW z dnia 16 października 2018 r. w sprawie: wyrażenia zgody na zawarcie z Woj. Małopolskim porozumienia dot. udzielenia Gminie Tarnów dotacji na zapewnienie lokalu mieszkalnego repatriantomOpublikował: Mariusz Sopala
Ostatnia zmiana: 18.10.2018
Podpisał: Mariusz Sopala
Dokument z dnia (pierwsza publikacja): 26.01.2017
Dokument oglądany razy: 2 972